Dansskolan LaTina


Tina Wezelius Grebacken

Tina är en mycket erfaren danspedagog med djupa kunskaper och stort engagemang. Efter examen på Danshögskolan i Stockholm har Tina genom åren fortbildat sig genom flamencostudier i Spanien. Hon har sedan 1988 arbetat som Flamencodansare i olika konstellationer, främst med Erik Steen Flamenco Fusion. Tina undervisar med stor bredd inom högre utbildning, i grundskola och förskola. Hon tar även uppdrag som koreograf, inom fortbildning för lärare samt arbetar med helklassundervisning inom skapande skola och andra dansprojekt inom grundskolan.

Tina är pedagogiskt och konstnärligt ansvarig för dansskolan LaTina. 

Kurserna arrangeras av Kulturföreningen Viva Sevilla! i samarbete med Kulturens Bildningsförbund 


Tina om Flamenco och Sevillanas;

"-Intresset för dans väcktes tidigt men p.g.a. blygsel började jag dansa först som 14 åring. Flamencon blev en vändpunkt. Att öva sig på att se stolt och säker ut sipprade så småningom in och stärkte självkänslan..."

"-För mig är det viktigt att mina elever och studenter ska kunna utvecklas och stimuleras på bästa sätt både dansmässigt och socialt. I samma grupp finns ofta elever med olika utvecklingsnivå vad gäller motivation, koordination, musikalitet o.s.v. Det är berikande för deltagarna och positivt för gruppdynamiken att många olika individer dansar, har roligt och utvecklas tillsammans. Elever med mer danserfarenhet kan få syn på hur mycket de kan samtidigt som de inspirerar nybörjarna när vi blandar åldrar och stadier..."Elever inför uppvisning på balettskolans scen
Elever inför uppvisning på balettskolans scen

Alla vi tillsammans

Det är alla vi tillsammans som gör det, säger Tina. På onsdagarna på Mäster Olofsgården i Gamla Stan och tisdagar på Kulturskolan i Södertälje. Med eller utan förkunskaper, Det räcker med nyfikenhet och lust. Då händer det något i gruppen, vi skapar gemensamt och har så roligt ihop!


Tillsammans med Kulturens Bildningsverksamhet gör vi kulturlivet i Sverige mer levande